Selvforvikling på Twitter
Selvforvikling på Instagram
Selvforvikling

Bite tennene sammen

Føler du at andre overkjører deg? Bit tennene sammen, de skal hjem igjen også.
Om Selvforvikling | Bruk av forviklinger | Cookies
Selvforvikling © 2016 - 2023