Selvforvikling på Instagram
Selvforvikling

Talekunst

Da han skulle holde minnetalen, hadde han glemt hvem den var til.
Om Selvforvikling | Bruk av forviklinger | Cookies
Selvforvikling © 2016 - 2023